Datum Beginn Modulname
1. Oktober 2020   Semesterstart
Fr 9. Oktober 2020 14:00 Begrüßung Prof. Hoppe
Fr 9. Oktober 2020 16:00 A11 Kommunikation I
Sa 10. Oktober 2020 9:00 A11/A12 Kommunikation I/II
So 11. Oktober 2020 9:00 A12 Kommunikation II
Datum Beginn Ende Modulname
Fr 3. April 2020 14:00 15:30 Begrüßung Prof. Hoppe
Fr 3. April 2020 16:00 19:30 Kommunikation I A11
Sa 4. April 2020 9:00 18:30 Kommunikation I+II A11+A12
So 5. April 2020 9:00 15:30 Kommunikation II A12
Fr 8. Mai 2020 10:00 19:30 Objektorientierte Programmierung I A22
Sa 9. Mai 2020 09:00 18:30 VHDL A21
Fr 5. Juni 2020 10:00 19:30 Objektorientierte Programmierung II A23
Sa 6. Juni 2020 09:00 18:30 Mitarbeiterführung A14
Fr 3. Juli 2020 10:00 19:30 Objektorientierte Programmierung III A24
Sa 4. Juli 2020 09:00 18:30 Präsentationstechnik A13
       

Prüfungstermine Wintersemester 2020/21

Modul C3 BWLSa 28. Nov 2020
alle anderen Module             Fr 19. März 2021
alle anderen Module  Sa 20. März 2021
alle anderen Module  Fr. 26. März 2021
alle anderen Module  Sa 27. März 2021

 

Termine Wintersemester 2018/19

Bewerbungsschluss31. Juli 2018
Beginn des Wintersemesters 01. Okt 2018
Erster Präsenztermin Fernstudium05. Okt bis 07. Okt  2018
Ende der Lehrveranstaltungen im Präsenzstudium 01. Feb 2019
Ende des Wintersemesters31. März 2019

 

Termine Sommersemester 2019

Bewerbungsschluss31. Jan 2019
Beginn des Sommersemesters01. Apr 2019
Erster Präsenztermin Fernstudium12. Apr bis 14. Apr  2019
Ende der Lehrveranstaltungen  im Präsenzstudium05. Jul 2019
Prüfungstermine im Fernstudium

13./14. Sep 2019 und 20./21. Sep 2019

weiterer Prüfungstermin im Fernstudiengang ZSQ28. Sep 2019
Ende des Sommersemesters30. Sep 2019